Activities Inside

back

04/01/53

ทรูวิชั่นส์จะทำการเรียงลำดับช่องใหม่ เริ่ม 12 ม.ค.นี้

เรียนท่านสมาชิก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และเติมเต็มอรรถรสความบันเทิงแด่ท่านสมาชิกและครอบครัว  ทรูวิชั่นส์ได้เพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์รองรับการส่งสัญญาณช่องรายการใหม่ๆ ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นในอนาคต  และในโอกาสนี้ ทรูวิชั่นส์จึงได้จัดเรียงลำดับช่องรายการใหม่  โดยมุ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสาร และการเรียนรู้เป็นสำคัญ ทรูวิชั่นส์จึงได้จัดลำดับช่องรายการข่าวสารทั้งในประเทศและทั่วโลก ช่องรายการสารคดี และช่องรายการเด็กมาเป็นกลุ่มรายการลำดับแรกต่อจากช่องรายการฟรีทีวี และช่องข่าว TNN

ดังนั้น ในวันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 01.30 น. – 08.00 น. (คืนวันที่ 11 มกราคม ถึง เช้าของวันที่ 12 มกราคม) นี้ ทรูวิชั่นส์จะดำเนินการส่งสัญญาณเพื่อจัดเรียงลำดับช่องรายการใหม่ดังกล่าว จึงขอให้ท่านสมาชิกเตรียมการเพื่อรับสัญญาณ ดังนี้
ในคืนวันที่ 11 มกราคม ก่อนที่จะมีการส่งสัญญาณเรียงลำดับช่องรายการ ขอให้ท่านสมาชิก ตั้งช่องรายการไปที่ช่องหมายเลข 1 ก่อนทำการปิดเครื่องรับสัญญาณ โดยกรุณาปิดโดยใช้รีโมทคอนโทรล และเสียบปลั๊กเครื่องรับสัญญาณไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ หากท่านสมาชิกรับชมทรูวิชั่นส์ในระหว่างเวลา 01.30 – 08.00 น.ที่มีการส่งสัญญาณ ท่านอาจพบปัญหาสัญญาณภาพขัดข้องชั่วคราวได้ ซึ่งสัญญาณภาพจะกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมโดยอัตโนมัติภายหลังจากเวลา 08.00 น. แล้ว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม...คลิกที่นี่